Den første europeiske datadelings- og handelsplattformen

OPPDAG MER

Alkemics gir leverandører og forhandlere nye muligheter til å finne nye forretningsmuligheter via den første europeiske dataløsningen for detaljhandelen

Leverandører

Kontroller produktdata og tilby produkter til forhandlere i hele Europa på én plattform

OPPDAG MER

Forhandlere

Administrer relasjonene med nåværende og potensielle leverandører, finn nye produkter eller utarbeid anbudsinnbydelser for alle mulige leverandører fra hele Europa

OPPDAG MER

Om oss

Vårt målsetting

Lage den første europeiske detaljhandelsplattformen for en bærekraftig fremtid basert på EUs strategi for det digitale indre markedet og FNs globale mål for en bærekraftig utvikling.
Fransk start-up med støtte fra EU (grunnlagt i 2011) – Innsamlet risikokapital hittil: EUR 27 millioner

Bærekraftforpliktelser

UN Global Compact (FNs Global Compact-initiativ)
Science Based Targets (vitenskapelig baserte klimamål)
EU Digital Single Market (EUs digitale indre marked)

Ledelse

Vellykket ledelse med over 100 års internasjonal erfaring innen detaljhandel og IT