Den første paneuropæiske datadelings- og handelsplatform

Læs mere

Alkemics giver leverandører og detailhandlere virkelige verdenshandelsmuligheder og faciliterer nye relationer via den første paneuropæiske dataløsning

Leverandører

Administrer produkter på én platform, og tilbyd produkter til detailhandlere i hele Europa

Læs mere

Detailhandlere

Administrer leverandører, og opdag produkter fra hele Europa

Læs mere

Om os

Vores mission

Alkemics er en fransk opstartsvirksomhed, som blev stiftet i 2011, og som forbinder leverandører og detailhandlere. Efter en vellykket integration af alle større detailhandlere i Frankrig og at have indsamlet en $22 millioner serie B-runde er Alkemics’ mission at skabe den første paneuropæiske FMCG-platform baseret på grundlaget for EU’s digitale indre markedstrategi.

Direktion

Dedikeret seniorteam med over 100 års samlet detail- og IT-erfaring.